Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Spieren in Balance

• Voor de eerste massagebehandeling hebben we een inleidend gesprek waarin u uw klachten kunt vertellen om de juiste massage voor u uit te zoeken.
• Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.
• Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist overleg dan of u gemasseerd mag worden.
• Bij gebruik van medicijnen overlegt u met degene die u deze medicijnen voorschrijft of u met deze medicijnen gemasseerd mag worden.
• Spieren in Balance zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
• Spieren in Balance onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
• De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij geeft aan Spieren in Balance, zodat Spieren in Balance de massage zo veilig mogelijk uit kan voeren.
• De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van Spieren in Balance.
• Spieren in Balance is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie.
• Om optimaal te kunnen genieten van de behandeling wordt u vriendelijk verzocht uw mobiel uit of op stil te zetten.
• Spieren in Balance beantwoord geen telefoongesprekken tijdens de behandeling.
• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
• Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden in zijn geheel aan u doorberekend. Dit kunt u voorkomen om een ander in uw plaats te laten komen.
• Niet nagekomen afspraken worden volledig aan u doorberekend.
• Het doorberekenen van niet nagekomen afspraken en te laat afgezegde afspraken worden in de vorm van een factuur per post verstuurd.
• Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
• Betalingen worden per pin (ook contactloos) of contant direct na de massage gedaan.